Trang Hiện Tại
 1. Trang chủ
 2. Phẫu thuật thẩm mỹ
 3. Tư vấn y tế
 
 • Tư vấn y tế

  C&D BLUE company chuyên về sức khỏe & làm đẹp

 • Chúng tôi sẽ trở thành đối tác có lợi và dành có được sự tin tưởng của khách hàng.

 • C&D BLUE company không ngừng cống hiến với niềm đam mê cùng tinh thần sáng tạo và đặt khách hàng lên hàng đầu.

  • Công ty tư vấn kinh doanh y tế C&D Blue Company bao gồm các chuyên gia có 5-20 năm kinh nghiệm tại các bệnh viện và phòng khám hàng đầu của Hàn Quốc. Đây là một nhóm tư vấn tích hợp y tế làm tăng giá trị của bệnh viện của bạn với tư vấn khác biệt và tùy chỉnh về chăm sóc khách hàng, giáo dục và bí quyết kinh doanh ở nước ngoài, chuyển giao và truyền dạy các bí quyết của bệnh viện trong và ngoài nước.

  • C&D Blue Company đề xuất chiến lược thành lập bệnh viện khác biệt và kế hoạch vận hành bệnh viện hiệu quả, thiết lập hệ thống quản lý khách hàng tiên tiến để làm hài lòng khách hàng và đề xuất kế hoạch tiếp thị và quan hệ công chúng hiệu quả để tạo ra thương hiệu bệnh viện độc đáo. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các diễn đàn quản lý CEO, các cuộc họp, đào tạo và hội thảo để chia sẻ DNA của bệnh viện và các chiến lược để duy trì các giá trị cốt lõi. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp hợp lý để quản lý tổ chức bệnh viện và tạo ra văn hóa bệnh viện phù hợp.

  •  
  • Chúng tôi sẽ phát triển thành một bệnh viện cạnh tranh cao.

   C&D Blue Company cung cấp cho bệnh viện các giải pháp quản lý bệnh viện sáng tạo dựa trên các hướng dẫn thực hành tốt nhất tại các bệnh viện thành công số 1 của Hàn Quốc và hướng dẫn trên nhiều lĩnh vực như: quản lý, chăm sóc y tế, dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tiếp thị và trung tâm cuộc gọi khách hàng. Chúng tôi sẽ phát triển thành một bệnh viện vừa mang tính cạnh tranh và vừa mang lại sự hạnh phúc.

  • Trở thành đối tác thực sự .

   C&D Blue Company không ngừng cống hiến với niềm đam mê, tinh thần sáng tạo và đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ là một đối tác thực sự có thể được khách hàng tin tưởng và mang lại lợi ích cho mọi người.

  •  
  • Tư vấn kinh doanh bệnh viện

   C&D Blue Company đã tiến hành chẩn đoán hệ thống quản lý và năng lực của nhiều tổ chức y tế, trình bày các chiến lược và tầm nhìn của các bệnh viện cạnh tranh và thực hiện tư vấn bệnh viện với tư vấn y tế tích hợp hiệu quả. Với tư vấn y tế tích hợp, cụ thể là tư vấn y tế, tiếp thị y tế, thương hiệu y tế, hệ thống tích hợp y tế và học viện y tế, chúng tôi đang triển khai một hệ thống quản lý bệnh viện làm hài lòng nhân viên bệnh viện. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hướng dẫn quản lý tiêu chuẩn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ y tế, hướng dẫn quản lý khách hàng, hướng dẫn tiếp thị, hướng dẫn công việc cho từng chức năng và hướng dẫn vận hành cơ sở kinh doanh ở nước ngoài.

  •    로고

   THÔNG TIN LIÊN LẠC

  • 82-2-556-2510

   marketing@cndblue.com

 • WORLD SHIPPING

  PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

  GO
  close